Skip to content
installation view Sprovieri, London 2015

installation view
Sprovieri, London 2015

Selected Works

Ilya Kabakov Emergency Exit, 1993

Ilya Kabakov
Emergency Exit, 1993
oil on canvas